donderdag 13 november 2008

Intranet: Convergeren door Saneren

Je ziet bij veel overheidsorganisaties een herorientatie op intranet als intern communicatiemiddel. Meestal heeft statische informatie de overhand gekregen. Bovendien is het intranet een soort archief geworden met verschillende lagen van informatie. Je voelt je soms een archeoloog als je door intranet heen ploegt.

Bij Rijkswaterstaat (RWS) is intranet onlangs verder verbeterd. Heel interessant om het startdocument te lezen dat de portaalstrategie uitgangspunten van RWS bevat (2004!). Met name de opmerking over hoe je een portaal introduceert gelden nog steeds:

"Een EIP (Enterprise Information Portal) vraagt een ander soort implementatieproject dan men gewend is. De meeste project(bege)leiders voelen zich prima als ze in staat zijn om ‘uit het
niets’ een systeem te (laten) realiseren en introduceren. Natuurlijk is er dan aandacht voor draagvlak en communicatie nodig. De realisatie van een EIP vraagt een fundamenteel andere benadering waarbij niet één systeem maar meer systemen aan de orde zijn, niet het tool maar de gebruiker centraal staat en niet het creëren/publiceren van de inhoud zelf maar het ontsluiten van de bronnen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten