dinsdag 14 november 2006

Cut the bull

Communicatiemanagement is te vaak het beheren van de communicatiestromen. In veel definities is sprake van 'beleid', 'stromen' en 'plannen'. In de praktijk zie je mensen worstelen met het management van de communicatie. Klanten, medewerkers, toezichthouders: het wordt er aan ontvangerszijde niet eenvoudiger op. Dat is allemaal op te lossen door ontvangergericht communiceren. Aan de zenderzijde wil er nog wel eens een hoop vooraf bijgeschaafd worden aan de communicatie. Al dat gemillimeter leidt behoorlijk af, maar ook dat los je altijd op. Tot zover niks out of the ordinary.

Blind varen op de vorm, zonder inhoudelijke kennis, dat is het grootste probleem voor communicatiemanagement. Ik las laatst het boek 'On Bullshit' van Harry G. Frankfurt. Hij geeft een goed beeld van het verschil tussen liegen en 'bullshit'. De leugenaar zegt iets waarvan die weet dat het niet waar is, de 'bullshitter' is hier helemaal niet mee bezig. Nee, de 'bullshitter' praat en leeft vanuit een eigen lijn die hij of zij als de realiteit beleeft. Hiermee is de 'bullshitter' een veel groter risico dan de leugenaar.

De communicatiemanager heeft dus te maken met een hoog 'bullshit'-risico. Hoe bewaak je als communicatiemanager de kwaliteit van de inhoud? Zorg voor hulp! Stimuleer ‘communicatief management’. Jouw missie: overal managers leren communiceren op basis van inhoudelijke kennis. Exporteer jouw methoden en technieken naar managers door de gehele organisatie heen. Ontwikkel doorlopend nieuwe technieken en betrek managers daarbij. Ze weten heel goed waar je het over hebt.

En praat openlijk over ‘bullshit’-reductie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten