donderdag 13 november 2008

Intranet: Convergeren door Saneren

Je ziet bij veel overheidsorganisaties een herorientatie op intranet als intern communicatiemiddel. Meestal heeft statische informatie de overhand gekregen. Bovendien is het intranet een soort archief geworden met verschillende lagen van informatie. Je voelt je soms een archeoloog als je door intranet heen ploegt.

Bij Rijkswaterstaat (RWS) is intranet onlangs verder verbeterd. Heel interessant om het startdocument te lezen dat de portaalstrategie uitgangspunten van RWS bevat (2004!). Met name de opmerking over hoe je een portaal introduceert gelden nog steeds:

"Een EIP (Enterprise Information Portal) vraagt een ander soort implementatieproject dan men gewend is. De meeste project(bege)leiders voelen zich prima als ze in staat zijn om ‘uit het
niets’ een systeem te (laten) realiseren en introduceren. Natuurlijk is er dan aandacht voor draagvlak en communicatie nodig. De realisatie van een EIP vraagt een fundamenteel andere benadering waarbij niet één systeem maar meer systemen aan de orde zijn, niet het tool maar de gebruiker centraal staat en niet het creëren/publiceren van de inhoud zelf maar het ontsluiten van de bronnen."

zaterdag 4 oktober 2008

Lichaamstaal van bankiers


Dit gaat niet over interne communicatie. Toch viel mijn oog onwillekeurig op het gebaar van de Fortis-bankier, Lippens.

donderdag 3 juli 2008

Weerstand tegen verandering de enige constante?

Weer wat Nederlandbashing vandaag: "Nederlandse managers hebben het moeilijk om draagvlak voor verandering te krijgen onder werknemers. De werknemers in ons land zijn minder happig op verandering in vergelijking met andere westerse landen."

Waarom zijn mensen in Nederland minder happig om te veranderen? De uitspraak: "We hebben het hier zo goed!", lijkt mij betekenisvol in dit verband. Maar wat doe je er aan? Slechtere omstandigheden creëren om te veranderen is ook zo wat.

It's planning, stupid!
Opvallend in het onderzoek van Calerant Consulting is de analyse waarom verandering in het algemeen mislukt. Gebrek aan visie, leiderschap, communicatie. Het wordt allemaal genoemd...maarrr interessant is de bevinding op bladzijde 2 van het rapport:

Planning: This involves not only the basics of knowing where you are going—lack of clearly defined milestones was a leading cause of failure at 24% of companies—but also the psychological elements of bringing people along. Ralph Hargrow, global chief people officer at Molson Coors, says, "People like to win, to know they are making progress. Lay out a detailed map, then measure the milestones and celebrate forward motion."

Simpel toch, heb ik dit niet eerder gehoord? In van de drie hoofdredenen waarom mensen 's ochtends naar hun werk gaan? Ja, ja, wat zijn ze ook al weer: eerlijkheid, RESULTAAT en kameraadschap. Lees het geheel nog eens na in het andere onderzoek van Sirota waar ik eerder over heb geschreven.

Wat wil een medewerker? Deze vraag werd gesteld in een omvangrijk onderzoek door Sirota. En wat blijkt? Op 1 staat: Equity. To be treated justly in relation to the basic conditions of employment.

Op 2 staat: Achievement. To take pride in one’s accomplishments by doing things that matter and doing them well; to receive recognition for one’s accomplishments; to take pride in the organization’s accomplishments. (Mijlpalen stellen, visualiseren en samen vieren speelt dus direct en 100% in op wat de meeste mensen willen!)

Op 3 staat: Camaraderie. To have warm, interesting, and cooperative relations with others in the workplace.

maandag 16 juni 2008

Basisstructuur voor (vrijwillige) interne communicatie

Organisaties besteden duizenden euro's per medewerker aan georganiseerde interne communicatie: bedrijfsbladen, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, bedrijfsfilms, videoregistraties, intranetten, weblogs... Wat werkt nu het best?

Dit werkt!
Weblogs werken goed. Spontane bijeenkomsten werken goed. Een informeel gesprek aan het eind van de dag werkt goed. Samen wandelen na de lunch werkt goed. Een workshop of een training volgen werkt goed. Al deze vormen hebben als kenmerk dat je het doet omdat jij het zelf wilt. Bovendien zijn ze niet duur! Ze kosten tijd, maar dat kost al dat georganiseer nog meer.

Euhhh...
"Ja maar, managers willen controle hebben over de interne communicatie". Dat kan ook heel goed met een basisstructuur die wel is gebaseerd op vrijwillige (mooi woord eigenlijk) interne communicatie. Die kan ook top-down zijn. Het vergt van de communicatieprofessional de durf en de kennis om de basisstructuur "open" te maken voor iedereen op alle niveaus binnen de organisatie.

zondag 25 mei 2008

College Interne Communicatie

Sinds begin mei geef ik les in de het vak Interne Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Leuk en leerzaam om te doen. In het kader van de lessen stel ik een wiki op over interne communicatie. Het doel is om met de studenten gezamenlijk aan de wiki te werken en al het materiaal dat we maken over Interne Communicatie op 1 plek hebben.

zondag 30 maart 2008

Wat de toekomst brengt!Bijgaand fimpje heeft mijn zoon van negen gemaakt van zijn Line rider en op youtube gezet. Het medialandschap is voor de huidige generatie veel sneller inzetbaar voor hun eigen doelen. Wat die ook mogen zijn. Een openbaring dat er een hele "Linerider" community is. Check hier voor meer info.

zondag 23 maart 2008

Taming the Content Beast

Vorige week was ik op uitnodiging van CWI bij een door hen georganiseerde workshop die werd gegeven door Bob Boiko. De workshop ging over "leiden met informatie in het informatie tijdperk". Het interessante van de workshop was de realistische kijk van Boiko op informatie, IT-systemen en de werkelijke waarde van informatie. Zo legde hij bijvoorbeeld de volgende stelling neer: "Leven we echt in het informatietijdperk?" Hij betwijfelde het. Zijn onderbouwing: "Het informatie tijdperk mist de economische onderbouwing, zoals het industriële tijdperk die wel had." En hij heeft gelijk: er is meer informatie dan ooit en het is gratis. Bedrijven geven heel gemakkelijk informatie weg. Als ze zo ook met geld en goederen om zouden gaan....

Er is dus wel wat af te dingen op het informatie tijdperk. Bob Boiko: "Basically we (information workers) are moving bits of information from one place to another a place. To do that we use a very bad tool. A bunch of computers."

Behalve een realistische kijk wees Bob Boiko op het belang van doelgericht denken in communicatie- en informatiemanagement. Als oefening daagde hij iedereen uit om over zijn of haar praktijk te vertalen naar het volgende:

1) By delivering [your information]
2) To [your audiance]
3) We will be able to [your goal]
4) Because ......

De oefening werkte wonderwel goed uit op een paar willekeurige voorbeelden vanuit het publiek. Je merkte dat veel informatie- en communicatieprofessionals de neiging hebben om hun bijdrage aan de doelen van de organisatie impliciet te laten of zelfs te vergeten.

zondag 9 maart 2008

Intranet = werk

Ieder bedrijf kent een dominante werkstijl. Die werkstijl wordt in belangrijke mate beïnvloed door de fysieke en digitale kenmerken van het bedrijf. Ergonomie is een van de factoren waarmee een werkgever zich onderscheidt. Intranet is onderdeel van deze onderscheidende factor.

Het overzicht hiernaast is van Michel Mooij. Hij legt vanuit de architectuur van gebouwen de relatie met het soort mensen dat er werkt en hoe ze met elkaar omgaan (de cultuur). Deze visie geeft ook houvast bij digitalisering met name wat betreft de functie en ordeningsstructuur van intranetten.

zaterdag 9 februari 2008

Homo Digitalis


Als ik zou uitrekenen hoeveel uur ik sinds mijn tiende naar computerbeeldschermen heb gekeken, wordt ik niet vrolijk denk ik. Het begon met de TRS-80, via de Amiga 500, naar de Macintosh CX, CI, LC, Quadra 660 AV, via talloze Intel PC's en laptops to nu (Acer Aspire 5670). Wat deed ik op die schermen? Zurk spelen, basic programmatjes maken, nog meer games (in kleur!), opmaken en illustreren, photoshoppen en video editen en de laatste 10 jaar plannen maken, e-mailen en uiteindelijk bloggen.

zondag 20 januari 2008

Intranet is meer dan interne communicatie


Een intranet biedt mogelijkheden om de zakelijke doelstellingen van een bedrijf te ondersteunen. Je hebt het dan over ketensamenwerking, procesoptimalisatie, transparantie en transactieafhandeling. Deze toepassing van intranet vergt nauwe samenwerking tussen de kernfunctie van een bedrijf en ‘de eigenaar’ van het betreffende intranet.


In veel bedrijven is de afdeling Communicatie de eigenaar van het intranet. Hoe geef je vanuit de afdeling Communicatie leiding aan de meer verregaande toepassingen van intranet? In dit artikel uit 2002 dat is verschenen in De Communicatievraagbaak vind je een overzicht en werkwijze. De techniek is verder ontwikkeld, maar de aanvliegroute is hetzelfde. Juist een communicatieafdeling is goed in staat om meerdere belangen af te wegen in de verschillende fasen van een wat meer verregaand intranetproject.