zondag 30 maart 2008

Wat de toekomst brengt!Bijgaand fimpje heeft mijn zoon van negen gemaakt van zijn Line rider en op youtube gezet. Het medialandschap is voor de huidige generatie veel sneller inzetbaar voor hun eigen doelen. Wat die ook mogen zijn. Een openbaring dat er een hele "Linerider" community is. Check hier voor meer info.

zondag 23 maart 2008

Taming the Content Beast

Vorige week was ik op uitnodiging van CWI bij een door hen georganiseerde workshop die werd gegeven door Bob Boiko. De workshop ging over "leiden met informatie in het informatie tijdperk". Het interessante van de workshop was de realistische kijk van Boiko op informatie, IT-systemen en de werkelijke waarde van informatie. Zo legde hij bijvoorbeeld de volgende stelling neer: "Leven we echt in het informatietijdperk?" Hij betwijfelde het. Zijn onderbouwing: "Het informatie tijdperk mist de economische onderbouwing, zoals het industriële tijdperk die wel had." En hij heeft gelijk: er is meer informatie dan ooit en het is gratis. Bedrijven geven heel gemakkelijk informatie weg. Als ze zo ook met geld en goederen om zouden gaan....

Er is dus wel wat af te dingen op het informatie tijdperk. Bob Boiko: "Basically we (information workers) are moving bits of information from one place to another a place. To do that we use a very bad tool. A bunch of computers."

Behalve een realistische kijk wees Bob Boiko op het belang van doelgericht denken in communicatie- en informatiemanagement. Als oefening daagde hij iedereen uit om over zijn of haar praktijk te vertalen naar het volgende:

1) By delivering [your information]
2) To [your audiance]
3) We will be able to [your goal]
4) Because ......

De oefening werkte wonderwel goed uit op een paar willekeurige voorbeelden vanuit het publiek. Je merkte dat veel informatie- en communicatieprofessionals de neiging hebben om hun bijdrage aan de doelen van de organisatie impliciet te laten of zelfs te vergeten.

zondag 9 maart 2008

Intranet = werk

Ieder bedrijf kent een dominante werkstijl. Die werkstijl wordt in belangrijke mate beïnvloed door de fysieke en digitale kenmerken van het bedrijf. Ergonomie is een van de factoren waarmee een werkgever zich onderscheidt. Intranet is onderdeel van deze onderscheidende factor.

Het overzicht hiernaast is van Michel Mooij. Hij legt vanuit de architectuur van gebouwen de relatie met het soort mensen dat er werkt en hoe ze met elkaar omgaan (de cultuur). Deze visie geeft ook houvast bij digitalisering met name wat betreft de functie en ordeningsstructuur van intranetten.