zaterdag 1 december 2007

nO WAy

Grappige grahic over Intranet. Sorry, maar dat is wat je -in zekere mate- overal ziet. Reacties? Oplossingen?

maandag 19 november 2007

Many-to-many = nothing-to-nothing?

Intranetten zijn vaak begonnen als een IT-project waarop informatie staat die we allemaal nodig hebben. Het telefoonboek is inmiddels vaak het meest geraadpleegd direct gevold door bestelformulieren van facilities en HR. Ook het weekmenu wordt nogal eens erop nageslagen. De afdeling communicatie publiceert het nieuws en zo is alles in orde op het intranet dorpsplein.

Op een dag las de directeur dat volgens Time Magazine de consument de man/vrouw van het jaar is. "Als dat zo is, dan is zijn alle medewerkers ook de medewerkers van het jaar". Zoals alle directeuren is deze directeur ook van de grote lijn. En zo kwam het dat de directeur het intranet openstelde voor iedereen. Je opent je persoonlijke pagina die jouw 'entry' in het telefoonboek vervangt. Je vormt een afdelingsintranet met je afdeling en een projectintranet met je projectvrienden. Het intranet bestaat nu uit een opstartpagina met nieuws en achtergronden die de "communicatiemensen" publiceren. 80% van de opstartpagina vul je zelf met kleine samenvattingen naar intranetonderdelen die je aanspreken. De kleuren en vormgeving sluiten aan op de huisstijl van het bedrijf. Die vormgeving blijkt toch het best te werken voor iedereen in het bedrijf.

Toekomstmuziek? Deze ontwikkeling speelt nu bij bedrijven en over 2 jaar is het nergens meer anders. Als iedereen publiceert krijg je behoefte aan aanvullingen op je intranet zoals deze.

Intranetten zijn meer geschikt voor vrije publicatie dan Internet, omdat een intranet een mate van sociale controle in zich draagt. Maar zelfs dan nog is het zaak om waakzaam te blijven. Volgens cultuurpessimisten is het in de buitenwereld al mis gegaan. Lees "The Cult of the Amateur" over de afvlakking van de cultuur als gevolg van Web 2.0.

woensdag 14 november 2007

Sociaal gewenst netwerken

Het tijdschrift over Computer-mediated-communication is de bron van wetenschappelijke artikelen over communicatie via de computer. Alle communicatie waar een computer tussen zit (mobiel of anderszins) heeft een heel eigen taal en dynamiek. Zo ook de communicatie via profielen als “MySpace” en “LinkedIn”.

Het blijkt dat mensen heel bewust kiezen wat ze vertellen over zichzelf. Zo komen de mensen op MySpace graag over als artistiek. Als de gemiddelde beroepen van ruim 125.000 Amerikaanse profielen in MySpace noteren we: muzikant, artiest, fotograaf, acteur en schrijver. Lees het hele onderzoek hier!

donderdag 1 november 2007

Een kolencentrale slopen met de medewerkers


Afgelopen dinsdag heb ik de adviesgesprekken beoordeeld van communicatiestudenten aan de Hogeschool Rotterdam. Beide cases, Nuon en TU Delft, hadden ze goed uitgewerkt. De adviezen hebben ze gepresenteerd in een debriefing. De ene helft speelde de opdrachtgever waar de andere helft de uitgewerkte case aan presenteerde. De adviezen zaten goed in elkaar. Het mooist vond ik het advies om met medewerkers een kolencentrale te slopen in het kader van CO2 neutraal beleven. Ook viel me op hoe persoonlijk presenteren is. Juist studenten die nog niet zijn ingelijfd in de corporate "how things are done around here", laten heel duidelijk hun eigen stijl zien. Dat is mooi om mee te maken. Ze vergeten wel allemaal om af te sluiten met een concrete next step. Maar goed dat leer je makkelijker dan oorspronkelijk handelen.

woensdag 26 september 2007

Sociale objectenTijdens Picnic in Amsterdam vertelde Jyri Engestrom over sociale objecten. Hij stelt eigenlijk dat interactie via het web niet gaat over wie je bent maar veel meer over wat je doet. Hij wijst erop dat sociale netwerken als Friendster, Linkedin en Facebook voor veel mensen helemaal niet leiden tot interactie. Je zet je profiel op dit soort sites en je wacht af. Je kunt mensen weer vinden. Het ook een soort online CV. That's it & that's that.

Jyri wijst op sites als Flickr, Youtube, Upcoming daar deel je een object (respectievelijk een foto, een video, een te bezoeken event). Mensen reageren op de objecten. Ze kijken ernaar en hebben het erover met elkaar.

Als je dit inzicht loslaat op interne comunicatie zie je dat er een bindende werking uitgaat van sociale objecten binnen bedrijven. Je baas, het bedrijfsrestuarant, een project bijeenkomst, het kantoorgebouw, het merk. Allemaal sociale objecten die een rol spelen in de interne communicatie. Maak je interne communicatie echt levend: gebruikt intranet, mobiele telefoons en de open cultuur. Ga uit van sociale objecten om interne communicatie aantrekkelijk te maken.

dinsdag 11 september 2007

Gastcollege adviesvaardigheden

Vandaag een gastcollege gegeven over adviesvaardigheden aan eindejaars communicatiestudenten van de Hogeschool van Rotterdam en Omstreken.

donderdag 6 september 2007

Eigenlijk willen mensen wel veranderen

Deze pool kwam ik tegen op de site sociale innovatie, het nieuwsplatform van Eiffel. Ruim 75% van de mensen zien verbeteringsmogelijkheden door lef. Natuurlijk, het zijn vooral de mensen die zich bezighouden met verandering die de pool hebben ingevuld. Dan krijg je dat.

Bij veel bedrijven heerst dezelfde mening onder medewerkers en managers. De vraag is hoe je dit soort latente verbeterruimte mobiliseert. De eerste stap is om de mensen in je bedrijf te betrekken bij je strategie en je merk. Uiteindelijk zijn de kleinste tot de grootste ideeën te toetsen aan wat ze voor de strategie en het merk doen. Maak het belangrijk voor iedereen. En be prepared voor lastige keuzes daarna. “Ja” zeggen tegen het ene, is (voorlopig) “nee” zeggen tegen het andere.

donderdag 30 augustus 2007

En weer terug II

Lekker twee weken in Apeldoorn geweest met vrouw en kinderen. Dat was leuk. Tijdens mijn vakantie een aantal leuke nieuwe ideeën gezien. Zoals de GapCasts van Hans Rosling. Hij geeft echt inzicht in de derde wereld en welvaart door statistieken dynamisch te maken. Duik eens zelf in deze informatie over economie en gezondheid.Wat betreft stilstaande visuals die inzicht geven, wil ik iedereen wijzen op Xplane, the visual thinking company. Goed team met visie en ambacht.

vrijdag 20 juli 2007

Ideale afdeling Communicatie

Ik was afgelopen donderdag te gast bij de Maatschap voor Communicatie (MvC) op uitnodiging van Corine van Impelen. MvC organiseert regelmatig huiskamersessies. Deze sessie had als onderwerp ‘de ideale verschijningsvorm van de ideale afdeling communicatie’. Fritjof de Haan (van de MvC) had in samenwerking met Betteke van Ruler een verkennend onderzoek gedaan naar de ideale afdeling communicatie.

Een belangrijke succesfactor voor de afdeling is de ‘match met de portefeuillehouder’. Zorg ervoor dat je als afdeling aansluit op de communicatievisie van het directielid met communicatie in zijn of haar portefeuille. De consensus op dit specifieke punt was dat deze ‘match’ voor elke stafafdeling geldt.

Directies hebben dus veel baat bij een duidelijke visie waarop de stafafdelingen zich kunnen richten. Hopelijk heeft de directie in kwestie dan wel de visie waarmee de onderneming succesvol zal zijn. Een goede communicatiemanager is in staat om de directie te beïnvloeden als de visie van de directie de onderneming niet verder helpt.

Zeer interessant in dit verband zijn de interviews van Ron van der Jagt met diverse topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven over de rol van communicatie. Grote verschillen zijn er. Wel veel overeenstemming over het belang van interne communicatie.

dinsdag 17 juli 2007

Goed bedoeld is niet genoeg

Het recente artikel van Ella Vogelaar in Trouw deed mij denken aan de cartoon hiernaast. Naïef en misschien een beetje opportunistisch de nadruk leggen op de kansrijke kant van de zaak. Ook in Trouw de column van Ephimenco. Scherpe reactie. Fair & Balanced.

woensdag 11 juli 2007

Prometheus Rising

Onlangs had ik een inspirerend gesprek met Albert Hofstede over de manier waarop bedrijven hun interne communicatie aanpakken. Hoe kan het zijn dat 'buiten de poort' zo enorm veel gebeurt en dat je binnen bedrijven daarvan zo weinig terugziet. Inhakend daarop stuurde hij mij de link naar dit filmpje over een toekomst van het medialandschap. Lees vooral de comments op Youtube. De discussie is interessant en legt ook alternatieve toekomstscenario's bloot.Natuurlijk verandert het medialandschap: we gaan van een ‘push’ model naar een ‘pull’ model. Je kunt (deels nu al) altijd & overal elke content krijgen. Dat wordt steeds makkelijker. De kwaliteit van de content zal de wens van de afnemer weerspiegelen. Het 'verheffen' van de massa zal moeilijker worden. Ook het 'overvallen' met reclame zal moeilijker worden. We hebben het over een toekomst, want wellicht steken de grote kabel- en telecombedrijven in de V.S. een stokje voor de grote enabler van dit alles: het open internet. Zie het filmpje hieronder. 2025 is nog een eind weg en vooral een aangelegenheid die zich lijkt af te spelen in de V.S.

dinsdag 10 juli 2007

Gedachtenexperiment

Waarom besteden bedrijven geld aan interne communicatie? Het doel is: 'regie te voeren over de interne communicatie zodat de mensen zich in de juiste richting bewegen'. Klinkt goed, maarreuh..
Wat zou er gebeuren als je helemaal niets doet? De mensen praten toch wel met elkaar. De baas licht de bedrijfsdoelen toe. Met je collega’s onderhandel je over de inzet van schaarse middelen en hoe je het best de bedrijfsdoelen kan behalen. Iedereen krijgt zijn geld en baalt van een misser/is trots op successen. Waarom zou je als directie een cent uitgaven aan interne communicatie?

In defensieve zin moet je de barrières wegnemen die bovengenoemde communicatie in de weg staan (die zijn er namelijk altijd). In offensieve zin wil je dat je bedrijf een inspirerende en creatieve omgeving is voor je mensen. Des te uitgesprokener je hierin bent, des succesvoller je bedrijf is: in het aantrekken van talent, in het realiseren van innovatie en in unieke inhoud geven aan je merk.

woensdag 4 juli 2007

Superhandig
Als zelfstandig ondernemer maak ik volop gebruik van web 2.0 om mijn zaken te regelen. Linkedin en Xing voor netwerken. Feedblitz voor de e-mail updates van dit blog. En zo zijn er zoveel superhandige services. Het is allemaal al verwoord in het gedachtengoed Lifehacking. Ook leuk zijn de omgevingen waar je graphics kan bewerken en delen. Neem bijvoorbeeld Slide.

zaterdag 23 juni 2007

Communicatie 2.007

Onlangs was ik als gecommitteerde aanwezig bij de mondelinge scriptieverdediging van de communicatiestudenten van de Hogeschool Rotterdam. Het niveau van de studenten veraste mij in positieve zin. Ze presenteerden allemaal goed. Na hun afstuderen gaan ze aan de slag in de communicatie. Ik merkte dat de 2007 lichting uitgaat van geïntegreerde communicatie. Maar belangrijker is dat ze goed oog hebben voor het menselijke gedrag waar je met communicatie op inspeelt. Het communicatievak professionaliseert wat betreft de nieuwe aanwas dus wel.

woensdag 13 juni 2007

Al doende leert men

Ik bezocht gisteren een interessante bijeenkomst van de Communicatiekring Utrecht. Het ging onder andere over gaming als communicatiemiddel. De sprekers schetsten een beeld van gaming in relatie tot marketing en reclame. Het is interessant om te zien dat je mensen met (eenvoudige en meer complexe) games bij informatie kunt betrekken. Gaming is horen, zien en doen.

Confucius zei het al:
vertel het mij en ik vergeet het,
laat het mij zien en ik herinner het,
betrek mij en begrijp het.

Ik hoorde gisteren ook voor het eerst over een game genaamd 'Spore'. Deze game is een voorbode van heel nieuw soort gaming. 'Spore' is een game dat de evolutie imiteert maar interessant blijft omdat je telkens allerlei spelletjes kunt spelen. Check bijgaand filmpje.

maandag 21 mei 2007

Het innerlijke werkleven

Interessante resultaten uit het onderzoek 'Inner Work Life: Understanding the Subtext of Business Performance'. Het is gepubliceerd in de Harvard Business Review van mei 2007. Weer een onderzoek dat aansluit bij de visie van Managizer.

Het innerlijke werkleven van medewerkers blijkt een belangrijke factor in hun motivatie en prestatie. Mensen willen gedachten, gevoelens en overtuigingen kunnen bespreken. Juist met hun manager.

Hoe doe je dat? Om te beginnen zal je als manager je eigen innerlijke werkleven moeten delen. Daarvoor moet je de juiste communicatiemiddelen inzetten op het juiste moment. Zet de organisatiedoelen neer met jouw inkleuring daarvan. Dat begint met zenden. Maar direct daarna ga je de dialoog aan: praat over die doelen, overleg wat haalbaar is en daag mensen uit om verder te denken.

Vervolgens neem je regelmatig de tijd om over de voortgang te praten. Dat is veel meer dan de cijfers. Hierin kan je creatiever zijn: Wat zeggen de klanten? Wat horen mensen om zich heen? Analyseer samen de bottlenecks . En natuurlijk vier je resultaten met een feestje. Maar als het niet lukt komt het aan op jou als manager om de moed erin te houden. En dat begint ook weer met zenden.

Managizer maakt dit soort communicatie mogelijk. De onderzoeksresultaten zoals die in 'Inner work life' vertalen wij in interne communicatie. Dat wordt nog eens een industrie op zich.

vrijdag 18 mei 2007

The manager is the message

Je kunt niet 'niet communiceren'. Deze stelling geldt ook voor managers van grote bedrijven. Zij vertegenwoordigen de werkgever.

Wij merken nog al eens dat managers hun eigen gedrag over het hoofd zien als ze het over communicatie hebben. En dat terwijl met dat gedrag juist 'je mensen' voor je kunt winnen. Dat zien we in positieve zin ook terug bij managers met een authentieke, eigen stijl. Hun mensen voelen aan dat hun manager een eigen positie heeft. Dat schept vertrouwen en dat is de randvoorwaarde om mensen mee te krijgen. Dit soort management moet je koesteren. Het gaat dan niet om blind kopiëren van een stijl. Het gaat erom de durf te hebben je eigen stijl een kans te geven. En door te zetten.

dinsdag 15 mei 2007

Leuk om te zien

Via het weblog van Marcel Kolder vond ik deze afbeelding. Kijk ernaar en ga een paar meter echt naar achter. De gezichten verwisselen dan van plaats. Boos gaat naar rechts en kalm naar links.

Marcel Kolder en Hans van Vollenhoven waren mijn bazen toen ik in 1992 als werknemer nummer 1 begon bij ORCA. Vijf jaar later ben ik verder gegaan. Een recordduur in dienstverband voor mij. Nooit meer geëvenaard daarna.

Orca bestaat helaas niet meer. En daarom ga ik nu weer eens de internettijdmachine gebruiken. Het archief doet geen recht aan die sterke naam en huisstijl. Maar toch zie je iig dat strakke logo met die Bembo-letter. Chapeau!

vrijdag 11 mei 2007

Vooroordelen over verkoop (part II)

Gisteren sprak ik een vriend met veel sales ervaring. Los van de 'social call' ging het mij om advies over verkoop (van Managizer). Hij bevestigde de uitspraak die ik al eerder heb gehoord: 'een verkoper brengt niks een verkoper haalt.'

Je bent als verkoper continue bezig met de klant. Je luistert, je kijkt en je handelt daarop. Zoals mijn vriend zei: "het is gewoon werk." En elk werk gaat beter als je het leuk vindt. Ook verkopen.
Je wekt interesse, maar je gaat heel gauw vragen wat de klant (opgelost) wil hebben. Je laat vervolgens zien hoe Managizer al die zaken kan oplossen. Je kijkt steeds of de klant instemt met je oplossing. Als de kalnt niet instemt is het zaak om daarover te praten. Zo werk je naar de situatie: "wij bieden de oplossing voor jouw problemen, laten we beginnen."

En dat ontstaat de meest interessante fase. Want er zijn vaak allerlei redenen waqarom je niet 'zo maar' kunt beginnen. Aan het einde van een gesprek haal je die redenen 1 voor 1 weg bij de klant. In het optimale geval ga je gewoon aan de slag. En anders weet je wat jij kan doen om de klant verder te helpen. Verkopen is eigenlijk samenwerken.

Nieuwe inzichten voor mij:
1) klanten willen kopen
2) verkopen is samenwerken
3) je moet het dus leuk maken voor jezelf en de ander
4) ideeën verkopen zichzelf helemaal niet

donderdag 10 mei 2007

Text-Your-Own Adventures of Spider-Man

Interactiviteit hoeft niet veel te kosten. Qua productie kan je dit filmpje maken met elke huis-tuin-en-keuken PC. Het idee is leuk. Waarom niet een SMS-je-eigen reactie in van die - normaliter zeer saaie - instructiefilmpjes? Ik zie al een campagne voor me over bijv. verkeersveiligheid.

woensdag 2 mei 2007

R&R in Kijkduin

Rust en recratie tijd in Kijkduin. Het weer is zomers. Ben aan het verbranden, dus tijd om achter de laptop te kruipen.

Zit in Kijkduin met iedereen. Dit is het zevende jaar dat we hier zitten. Voor het eerst WIFI in het restaurant. Het is goed om weer in de duinen rond te fietsen en te lopen op het strand. Nederland blijft heel mooi aan de kust.

Vliegeren is het ding van deze vakantie. Bas is er erg goed in. Hij heeft mij geleerd dat ik niet zo hard aan de touwtjes moet trekken. Errugg Zen allemaal. (Zie Bas en Tom in aktie hiernaast).
Ik zelf zet alles in perspectief wat betreft Managizer. Marco en ik heb vorige week een enorme doorbraak bereikt in onze samenwerking. We krijgen steeds beter door hoe we de gevoelde chemie ook gericht voor ons laten werken.
Luc en de zee. Hij heeft zijn lievelings T-shirt aan.


vrijdag 20 april 2007

Hoe verkoop je een visie?

Het werkt voor mijzelf het best als ik vanuit mijn persoonlijke ervaring vertel wat we aanbieden met Managizer. Ik werk mijn gehele carrière in bedrijfscommunicatie. Het is mij opgevallen dat communicatieafdelingen er moeilijk of niet in slagen om hun medewerkers mee te krijgen in de thema’s waar de onderneming zich mee wil onderscheiden. Dat is jammer, aangezien er vaak hele goede ideeën voortkomen uit de communicatieafdelingen. De belangrijkste reden dat medewerkers zich de communicatie niet eigen maken is omdat hun managers er niets mee doen. Zij vertellen het soms wel, maar zij dragen het niet. Zo krijg je de situatie "doe wat ik zeg, maar doe niet wat ik doe".

Ik ben de zaak gaan omdraaien. In mijn ervaring willen de meeste managers oprecht communicatiever zijn. Dat zorgt er nl. voor dat hun mensen plezier houden in hun werk. Vanuit die ervaring ben ik gaan bepalen hoe je managers in een grote organisatie kunt bereiken. Zo ben zijn ik op een “online winkel” gekomen met een werkstroomafhandeling om de diensten voor alle managers bestelbaar te maken. Dat systeem hebben wij gemaakt en het is zo opgezet dat het makkelijk is aan te passen aan elke huisstijl.

We hebben bovendien de kennis hoe je de winkel succesvol maakt. Je moet uitgaan van de operationele behoefte die managers hebben. Je speelt daar op in met informatie, formats en communicatiemogelijkheden waarmee de onderneming zich onderscheid.
De communicatieafdeling beschikt hier vaak al over. Je moet het op een andere manier aanbieden (meer op basis van participatie).

dinsdag 3 april 2007

Alles over Web 2.0

Volg deze link voor een stapsgewijze uitleg van het nieuwe internet, web 2.0. Het is een Engelstalige reis langs alle mogelijkheden die het web biedt. Voor insiders ook leuk vanwege de innovatieve opzet.

Het openlijk delen van informatie en kennis is een sympathieke manier om aandacht te krijgen. Je kunt dit zelfs een solide juridische basis geven onder de "Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5". Dit is een set voorwaarden die het intellectuele eigendom en het delen daarvan reguleren.

donderdag 29 maart 2007

Een originele kijk op samenwerking

Ik ben erg trots op de naam 'Managizer'. Wat ik ook een heel mooie vind, is 'Peopleware'. Die hadden we ook kunnen bedenken als die er al niet was. Het boek Peopleware is echt een standaardwerk. Misschien komt er ook een boek met de titel Managizer.

donderdag 22 maart 2007

Wereldwaterdag - you do the math

Vandaag is het wereldwaterdag. De meeste mensen in de wereld hebben geen schoon drinkwater. Drinkwater staat dan ook op nummer 2 van de lijst met criteria waaraan moet worden voldaan om boven de armoedegrens te komen.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven (Vitens, Evides en de anderen) doen veel aan de transfer van kennis naar diverse buitenlanden. Internationaal zijn er ook veel initiatieven. Zoals deze actie 'would you drink this?'- om je bewust te maken van het water dat anderen drinken.

De moeilijk haalbare, maar broodnodige, stap is dat we per land voor elke liter water 1 eurocent aanwenden voor microkredieten. Momenteel gaat 23% van alle waterinkomsten naar de belasting (in de algemene middelen pot). Iedere Nederlander verbruikt 126 liter water per dag. We kunnen dus elke dag 1,25 Euro per Nederlander aanwenden als een microkrediet.

woensdag 21 maart 2007

This blog aint big enough for both of us

Ja, ja, mijn maat is in de blogsphere. Check die blog van Marco. Hij gaat direct voor onze Archilleshiel. Hoe heet die tent van ons nou eigenlijk? We opteren voor Managizer. Die naam hanteren we ook in ons persbericht, gedateerd op 21 maart, begin van de lente, mooier kan niet.

vrijdag 16 maart 2007

Gewoontes doorbreken

Nu Managizer versie 1.0 op de 'usertest bank' ligt, hebben wij onze handen volledig vrij om met mensen over Managizer te praten. Dat kan zijn als leverancier, als klant, als partner... Of als wederverkoper. We positioneren Managizer telkens als de manier om management een nieuwe impuls te geven:

Voor onze bedrijfsklanten doen we dat door de managementsupport - die er vaak al is - op een rij te zetten, online aan te bieden en te stroomlijnen. Het is nog steeds een openbaring om de manager centraal te stellen. Zijn of haar uitdagingen praktisch ondersteunen, zoals wij dat doen, is non-existent.

In onze webshop doen we het door alternatieven te bieden voor de management-praktijk van alledag. Neem vergaderen. Ja, wij bieden een prima vergaderservice. Maar om eerlijk te zijn: de beste ideeën ontstaan niet in een veradering. Daarom propageren wij ontmoetingen waarbij je niet in stoffige ruimten zit. En anders met elkaar de interactie aangaat. Benieuwd? Vraag een proefaccount aan.

dinsdag 13 maart 2007

Laser Combat

In Managizer™ hebben we de meest uiteenlopende producten in het assortiment. Wat dacht je van een Klantbijeenkomst met Poker Workshop of een LaserCombat met de je team. We werken samen met LaserCombat van Martin Dupuis. Lees zijn blog op Sprout.

zaterdag 3 maart 2007

HowardsHome en Managizer™

Gisteren gesprek gehad met HowardsHome, het beste bedrijf op het gebied van informatievoorziening en -management.

Onder Managizer™ Free gaan we standaard Nu-Z nieuws aanbieden.

Onze klanten gaan we nieuwsprofielen op maat aanbieden. Deze profielen worden 24x7 gevoed met nieuws uit zo'n 3000 bronnen. Dit alles doen we met HowardsHome. Managers in de cliëntorganisaties krijgen dagelijks informatie op maat via een electronische nieuwsbrief. Deze nieuwsvoorziening helpt managers om interne ontwikkelingen beter te duiden. Je kunt immers interne ontwikkelingen koppelen aan wat er in de buitenwereld gebeurt.

Zo kunnen managers hun teams informeren over het speelveld waarin de onderneming opereert. Daar gaat een motiverende werking van uit.

donderdag 1 maart 2007

Mooi overzicht van Microsoft nieuws

Voor de insider wellicht out nieuws. Als eenvoudig doch geintereseerde communitieman een interessant overzicht van recent Microsoft nieuws.

Tweakers.net - Nieuws [ Hoofddeveloper Microsoft licht strategie tegen Google toe ]:
"Hoofddeveloper Microsoft licht strategie tegen Google toe"

Gelukkig laten wij alles ontwikkelen in .Net. Denk ik dan maar. En dat is goed. Toch?

woensdag 28 februari 2007

Coole content, goed toegepast

Marco en ik spreken een hoop mensen die diensten en producten aanbieden waarmee managers beter kunnen communiceren. Sommige bedrijven bieden handige informatie waarmee je als manager je communicatieve vaardigheden kan verbetern. Onze partner, TFC, heeft op dat vlak een fantastische film, Vis: over energie en inspiratie op werkvloer.

Om als manager dit soort content te gebruiken bieden wij via Managizer™ een aantal interessante bijeenkomsten: de kick off bijeenkomst, het laserquest arrangement, de
brainstormworkshop, de ontbijtsessie of het mini-seminar. Je kan op zich ook gewoon de film op kantoor afspelen. De ervaring is wel dat een inspirerende film dan minder tot zijn recht komt op een achternamiddag.

Als je er toch iets echt bijzonders van wilt maken, dan bieden wij supportstrippen. Met supportstrippen koop je bijvoorbeeld de vervaardiging van powerpoint presentaties, het schrijven van teksten en telefonische sparring over inhoudelijke zaken. Op die manier kan je het toch maximale halen uit het communicatiemoment met je team.

dinsdag 27 februari 2007

Managizer™ ready to go

De laatste technische test leverden nog een paar bugs op. Versie 1 van Managizer™ is klaar. Aanstaande maandag kunnen we beginnen.

We voeren veel gesprekken met potentiële klanten, partners en leveranciers.

Tijdens de laatste maanden valt het mij op hoeveel goede webontwikkelingen er zijn. Behalve de grote web 2.0 dingen denk ik vooral aan Fabchannel en Spotzer. In Spotzer herken iets van de filosofie die we binnen Eyepeps aanhangen. Fabchannel ken ik al langer (via Justin Kniest). Had er al een paar jaar niet naar gekeken. Maar wat een goede geluidskwaliteit. Super! Fabchannel staat vaak aan bij mij.

Check dit concert van Bloc Party...

dinsdag 6 februari 2007

Ondertussen

We hebben een paar grote stappen voorwaarts gemaakt met Managizer. De applicatie is gebouwd. Tata! We zijn volop technisch aan het testen. En onze corporate site is actief.
Dat gaat dus allemaal bijzonder goed. Maar we voeren deze maand vooral gesprekken met potentiële klanten en partners. Deze gespreken zijn goud waard. Want: A) De feedback is postief. En B) We merken dat er bij veel ondernemingen behoefte is aan nieuwe manieren om het management de kans te geven haar werk beter te doen.

maandag 5 februari 2007

Connected

En jawel, we zijn aangesloten. Alhoewel ik opereer aan de grenzen van mijn draadloze netwerk, ik heb toegang tot internet.

Met hier het toepasselijke liedje van de Stereo MC's.

Mijn afspraak met de monteur van Xs4ALL laat ik wel gewoon staan. De ramen moeten ook nog gelapt worden. Een soort Windows als het ware.

vrijdag 2 februari 2007

Verhuizen

Ik ben niet ver verhuisd, maar het heeft alles bij elkaar een hoop tijd gevergd. En ook het verhuizen van ADSL is niet gemakkelijk. Van Demon naar XS4ALL is net zo makkelijk als van Noord naar Zuid-Korea. En ja, ik heb ook mijn ISDN nog immer. Ik ben een gedwongen fan van ISDN.

Belangijker: het huis bevalt heel erg goed. Dus vandaag 02 02 2007 leek mijn een goede dag om de blogdraad weer op te pakken. Courtesy internet-connectie bij Luise op kantoor.

zondag 14 januari 2007

Data Haven

Het land 'Sealand' is weer even in het nieuws. Een bedrijf wil daar een downloadsite vestigen. Dit streven naar een 'data haven' komt ook voor in sf-verhalen van Bruce Sterling.

donderdag 4 januari 2007

Onbeperkte groei

Het afgelopen jaar is video als content type enorm toegenomen op het Internet. Er zijn allerlei kaarten waarop je kan zien hoe het Internet verandert.

Ik ben erg blij met de stroom van docu's die je nu gewoon kan zien. Kiezen uit een vrij aanbod van documentaires.

En soms is het ook leuk om gewoon door wat video heen te zappen. Zappen door een vrij aanbod van van alles.